2014 m. balandžio 29 d. kviečiame Kolegijos studentus dalyvauti Mechanikos olimpiadoje

Studentai spręs statikos ir medžiagų mechanikos (tempimas, lenkimas) uždavinius. Darbai bus vertinami balais, nugalėtojais taps studentai, surinkę daugiausia balų.

Skaityti daugiau...

VTDK bendruomės posėdis

2014 m. balandžio 29 d. 15 val. Mažojoje aktų salėje vyks Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bendruomenės posėdis.

Darbotvarkė:

1. 2012-2013 s. m. Kolegijos veiklos ataskaitos pristatymas

2. Einamieji klausimai

VTDK kviečia dalyvauti akcijoje „DAROM“

Balandžio 25 dieną, 12 val. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija kartu su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6 – ąja komanda skelbia akciją „DAROM“.

Skaityti daugiau...

2014 m. balandžio 14 -24 d. kviečiame dalyvauti Kalbų dienos renginiuose

Kolegijos Kalbų katedra jau ne vienerius metus organizuoja Kalbų dieną. Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška. Gimtąja kalba tauta perteikia savitą pasaulio suvokimo būdą, ji privalo būti tausojama, branginama ir saugojama. Drauge spartėjant globalizacijai, nuolatos vyksta žmonių migravimas po skirtingas šalis, tad svetimos kalbos mokėjimas tampa privalumu. Kalbos atveria duris ir suteikia naujų asmeninio ir profesinio tobulėjimo bei ekonominės plėtros galimybių. Tad raginame nuolat prisiminti ir tobulinti savo kalbą – ir gimtąją, ir užsienio.

Skaityti daugiau...

VTDK prašo skirti 2 proc. paramą

Mums reikia Jūsų palaikymo ir paramos. Pasirūpinkite, kad 2 procentai nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio nepaskęstų bendrame biudžete. Maloniai kviečiame šiuos procentus skirti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (kodas 111967673).

Skaityti daugiau...

Vykdoma 2-3 kurso nuolatinės studijų formos studentų apklausa studijų kokybei tobulinti

Puoselėjant kokybės kultūrą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykdoma kasmetinė 2-3 kurso studentų apklausa. Apklausos tikslas identifikuoti studijų kokybę užtikrinančius veiksnius ir atsižvelgus į studentų pastabas tobulinti studijų kokybę kolegijoje.

Skaityti daugiau...

Informacija dėstytojams

Atsižvelgiant į Kolegijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 1-41 „Dėl dėstytojų atestavimo už kadenciją“ skelbiamas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų atestavimas už 2009-2014 metų kadenciją.

Dėstytojų atestavimo datos ir kita susijusi informacija - Kolegijos dokumentų valdymo sistemoje B-NET (Skelbimai).

Detalesnė informacija - http://www.vtdko.lt/apie-mus/konkursai-eiti-pareigas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija kuria neformalaus mokymosi pripažinimo sistemą dalyvaudama projektuose:
„Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001).

Skaityti daugiau...

Rengiamas fotografijų konkursas „Pašaukti gelbėti ir padėti“

Balandžio 2 d. – gegužės 30 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas rengia fotografijų konkursą „Pašaukti gelbėti ir padėti“. Jame dalyvaus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto ir Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto Fotografijos ir medijos meno katedros studentai.

Skaityti daugiau...

Trumpalaikiai kursai Statybos fakultete

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakultetas siūlo 10 trumpalaikių 1 dienos 8 akademinių valandų kursų šiomis temomis:

Skaityti daugiau...

Veikia Pažymų užsakymo elektroninė sistema

Visų fakultetų studentus kviečiame naudotis Pažymų užsakymo elektronine sistema.

Skaityti daugiau...

Asmenų, norinčių įgyti geodezininko ir/ ar matininko kvalifikacijos licenciją, dėmesiui!

Geodezijos katedra  organizuoja  mokymus asmenims, turintiems aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, gamybinę patirtį geodezinių matavimų srityje ir norintiems gauti geodezininko ir/ar matininko licenciją!

Skaityti daugiau...

Studentų registracija studijoms

Kiekvienais studijų metais iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos visų studijų formų studentai privalo registruotis fakultetų dekanatuose, tuo patvirtindami savo ketinimus tais metais studijuoti.

Skaityti daugiau...

Additional information