Transporto logistika

Studijų programos tikslas
Parengti koleginio išsilavinimo transporto logistikos vadybininką gebantį organizuoti logistinį verslą, valdyti informaciją, tvarkyti užsakymus, valdyti sandėliavimo ir logistinio produkto vežimo technologinį procesą., galintį savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Kaip vyksta studijos?
Studijuoti galima nuolatine (3 metus) arba ištęstine (4 metus) studijų forma. Studentai, studijuojantys ištęstine studijų forma, į sesiją atvyksta 2-3 kartus per studijų metus.Studijos orientuotos į konkrečią praktinę veiklą, ugdomi gebėjimai savarankiškai dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.

Studijų programą sudaro:

  • Bendrieji koleginių studijų dalykai (kalbos kultūra, užsienio kalba, filosofija, psichologija, eismo saugumas ir ergonomika) gilina bendruosius gebėjimus bei žinias, įtakoja asmenybės vystymąsi.
  • Specialieji studijų programos dalykai – tai laisvai pasirenkamieji skirti gilesnei specializacijai dalykai (tiekimo grandinės valdymas, terminalo ir sandėlių darbo organizavimas, krovimo darbų organizavimas ir kt., ) bei taikomųjų tyrimų dalykas, ugdantis tiriamosios veiklos įgūdžius bei studento analitinius gebėjimus.
  • Studijų krypties dalykai sudaro didžiąją studijų programos dalį: rinkodara, finansinė apskaita ir auditas, kokybės vadyba, transporto sistema, transporto eksploatacinės medžiagos, transporto priemonės ir techninė priežiūra, krovinių vežimo technologija, keleivių vežimo technologija, informacinės sistemos logistikoje, transporto ekonomika, transporto vadyba ir verslo organizavimas, logistika, kombinuoti ir intermodaliniai vežimai ir kt.
  • Ruošiantis praktinei veiklai itin svarbios mokomosios ir profesinės veiklos praktikos (pažintinė, vežimo technologijų, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui.
  • Sėkmingai apgynusiems baigiamąjį darbą įteikiamas aukštojo mokslo diplomas, suteikiantis procesų vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasirinkus specializaciją įgyjamos kompetencijos:

  • Vežimų geležinkelių transportu organizavimas ir valdymas – įsisavinant krovinių/keleivių vežimo geležinkelių transportu technologijas, analizuojant krovinių srautų ir krovos darbų organizavimą, prekių terminalų infrastruktūrą, krovimo įrenginius ir mechanizmus, krovinių krovimo technologijas.
  • Vežimų kelių transportu organizavimas ir valdymas – organizuojant ir valdant logistinio produkto vežimus kelių transportu, analizuojant vykdomus procesus, terminalų infrastruktūrą, krovinių srautų pasiskirstymą tarp terminalų ir sandėlių.

Profesinės perspektyvos
Baigęs studijas  transporto logistikos vadybininkas  gebės organizuoti vietinius ir tarptautinius krovinių bei keleivių vežimus, spręs vežimų planavimo, organizavimo, krovinių kaupimo ir saugojimo problemas, užtikrins efektyvų transporto priemonių panaudojimą, organizuos vežimo paslaugų įmonėse darbą, vykdys ekspedicines transporto operacijas, formins vežimų dokumentaciją; gebės atlikti rinkos tyrimus, vertinti verslo aplinką ir veiklos rezultatus dirbdamas valstybinėse ir individualiose įmonėse arba kurdamas savo verslą.

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa