Priėmimo datos

PATVIRTINTOS 2017 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017-06-01 – 2017-07-19 17 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2017-06-16 – 2017-07-07
Rezultatų paskelbimas Iki 2017-07-10
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2017-06-19 – 2017-07-07
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2017-07-10 – 2017-07-11
Rezultatų paskelbimas 2017-07-12
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2017-07-10 ir 2017-08-16
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-07-24 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-07-25 – 2017-07-27 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-07-28 12 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2017-07-28 12 val. –
2017-07-30 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-01 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2017-08-02 – 2017-08-03 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-08-04 12 val.
Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017-08-10 – 2017-08-16 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2017-08-22 – 2017-08-23 17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos. 

** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.


STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į KOLEGIJĄ BENDROJO PRIĖMIMO METU 2017 M. TVARKARAŠTIS