Teisės aktai

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 metų tvarkos aprašas;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų krypčių grupės studijų programas organizavimo ir vykdymo 2017 m. tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 303 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes ar mokslo sritis sąrašų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. Įsakymas Nr. V-128. Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V- 900. Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-888. Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo.

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-743 ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo" PAKEITIMO 2016 m. Sausio 8 d. Nr. V-16;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-74 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 595 ,, Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-551. Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-815 ,, Dėl stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“;