Kaligrafijos kursai

Asmenys, norintys išmokti gražiai rašyti, ugdyti meninius gebėjimus, vystyti estetinę pajautą, atskleisti žmogaus kūrybinius pradus, skatinti asmenybės augimą ir tobulėjimą, kviečiami į kaligrafijos kursus.

Programa
1. Trumpa kaligrafijos meno apžvalga.
2. Kaligrafijos svarba žmogaus asmenybės formavimuisi. Jos poveikis žmogaus sveikatai.
3. Kaligrafijos priemonės, jų paruošimo būdai.
4. Ritmas, jo reikšmė kaligrafijoje.
5. Erdvė, jos reikšmė kaligrafijos mene.
6. Rašymas kirsta plunksna.
7. Romos kapitalinio, gotikinio, uncialinio ir renesansinės antikvos šriftų rašymas.

Grupė: grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 5 asmenų.
Pradžia: RENKAMOS NAUJOS GRUPĖS nuo 2017 m. spalio mėn. Galite iš anksto rezervuotis vietas.
Trukmė: kursus sudaro 4 užsiėmimai po 4 akademines valandas vieną kartą per savaitę (iš viso 16 akad. val.)
Laikas: 1 k. per savaitę
Vieta: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos patalpose adresu Olandų g. 16., 221 aud.
Kaina: kursų kaina asmeniui 60 Eur
Dėstytojas: Virginija Kalinauskaitė
Darbo priemonės: Pieštukai, apvalūs ir plokšti teptukai, kirstos kaligrafinės plunksnos, tušas, popierius A4, A3 dydžio.

Jeigu turite klausimų skambinkite tel.: (8 5) 261 03 47 arba mob. tel.: 8 655 13097. Registruokitės šiuo adresu: