Statinių inžinerinės sistemos

Studijų programos tikslas
Suteikti žinių, supratimą, įgūdžių ir gebėjimų, būtinų šiuolaikiniam inžinerinių sistemų srities specialistui, gebančiam projektuoti, montuoti inžinerines sistemas bei vykdyti jų priežiūrą.

Kaip vyksta studijos?
Studijuoti galima nuolatine (3 metus) arba ištęstine (4 metus) studijų forma. Studentai, studijuojantys ištęstine studijų forma, į sesiją atvyksta 2-3 kartus per studijų metus. Studijos orientuotos į konkrečią praktinę veiklą, ugdomi gebėjimai savarankiškai dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.

Studijų programą sudaro:

  • Bendrieji koleginių studijų dalykai skirti suteikti aukštojo koleginio išsilavinimo reikalavimus  atitinkančių fundamentinių mokslų (filosofijos, matematikos, fizikos, chemijos) žinias, kalbos kultūros, profesinės etikos, specialybės užsienio kalbos vartojimo pagrindus, ugdyti studento analitinius bei darbo komandoje gebėjimus.
  • Studijų krypties dalykai – statiniai ir medžiagos; hidraulika ir aerodinamika; termodinamika; pastatų šildymas; statinių vandentvarka, pastatų vėdinimas, inžinerinių sistemų montavimas; atsinaujinantys energijos šaltiniai; elektros tiekimas ir inžinerinių sistemų valdymas; inžinerinių sistemų priežiūra – skirti įgyti žinių apie inžinerinių sistemų konstrukcijas bei jų elementus, šiuolaikines šių sistemų technologijas ir jų taikymą bei įgyti praktinių įgūdžių rengiant inžinerinių sistemų projektus.
  • Profesinės veiklos praktikos (montavimo, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktiniams įgūdžiams ir gebėjimams, būtiniems profesinei veiklai, tobulinti. Profesinės veiklos praktikos atliekamos bendrovėse, įmonėse, susijusiose su inžinerinių sistemų montavimu statybos sektoriuje.
  • Studijos baigiamos baigiamuoju darbu.

Sėkmingai baigusiems studijas įteikiamas aukštojo mokslo diplomas, suteikiantis statinių inžinerinių sistemų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinės perspektyvos
Baigę studijas, galės dirbti valstybinėse ir privačiose bendrovėse gamybinių padalnių vadovais, inžinieriais, projektuotojais, vadybininkais, kurti savo verslą, siekti aukštesnio profesinio išsilavinimo.

Nuolatinių studijų programa